Amurin Halkoliike

Amurin Halkoliike, Polttopuut netistä

Polttopuu?

Polttopuuta käytetään yleisesti asuntojen lämmönlähteenä. Erityisesti puulla lämpiävä kiuas on meidän suomalaisten mieleen, myös varaavat takat ovat yleistyneet 2000-luvun aikana ja valtaosassa uusista taloista onkin puulämmitys osana lämmitystä.

Yleisimmin myyntiklapin pituus on 30-33 cm:ä. Nykyisillä klapikoneilla saavutetaan melko tarkasti vaadittava pituus ja näin ollen klapien mittavaihtelut ovat pieniä. Suosituinta polttopuuainesta on koivu, joka lämpöarvoltaan on suomalaisessa puulämmityksessä käytettävistä puuaineksista korkein. Koivun suosiota nostaa myös hyvä syttyvyys.

Klapin kosteuteen on hyvä kiinnittää huomiota. Alhainen kosteustaso nostaa lämpöarvoa ja helpottaa syttymistä. Hyvän kosteustason rajana pidetään 20-25 prosenttia ja se saavutetaan kuivattamalla klapeja kesän yli.

Hyvän klapin ei tulisi myöskään sisältää lahoa. Puussa oleva laho alentaa lämpöarvoa ja klapin ulkonäköä. Puussa oleva näennäinen alle viiden prosentin lahous ei kuitenkaan ratkaisevasti heikennä puunkäyttömahdollisuutta. Polttopuun ostajan on hyvä muistaa, että puut tulisi aina säilöä katteelliseen paikkaan ja mielellään siten, että puut eivät ole suorassa kosketuksessa maahan.

Onnistuneen polttopuukaupan tärkeimpänä tekijänä on ostajan ja myyjän välinen luottamus toisiinsa. Pitkäaikainen asiakkuus antaa asiakkaalle turvallisen mielen luottaa saamansa polttopuuhun.

Suosi sinäkin ekologista ja uusiutuvaa lämmönlähdettä!